DNA zdradziło pochodzenie Romów


Romowie, foto: (fot. sxc.hu)

To największa mniejszość Europy, żyjąca w rozproszeniu w wielu różnych krajach Starego Kontynentu. Dane genetyczne wskazały na ich pierwotną ojczyznę.

W Europie żyje około 11 milionów Romów (nazywanych również Cyganami). Chociaż towarzyszą nam od wieków, nikt nie badał dotąd dokładnie ich pochodzenia.

Najnowsze analizy DNA, przeprowadzone przez Davida Comasa z hiszpańskiego Universitat Pompeu Fabra, wykazały, że Romowie przybyli z Indii 1500 lat temu. Nie jest to pierwszy tego typu wynik. Już wcześniej indyjskie pochodzenie Romów sugerowały analizy językowe oraz genetyczne o mniejszym zasięgu.

Comas i jego zespół porównali DNA pobrane od 13 różnych grup żyjących w całej Europie. Zbadali cały kod, a nie tylko jego pojedyncze fragmenty. – To dostarczyło pełnej informacji o populacjach, które wzięliśmy pod lupę – mówi Comas.

Przodkowie europejskich Romów żyli 1500 lat temu w północno-zachodnich Indiach. Po przybyciu do Europy pierwotna grupa rozdzieliła się około 900 lat temu na Bałkanach. To stamtąd Romowie rozeszli się w różne rejony Starego Kontynentu.

Teraz Comas i jego koledzy chcą przeprowadzić badania genetyczne w północnych Indiach, aby poszukać krewnych europejskich Romów. Wyniki publikuje najnowszy numer “Current Biology”.

(ew/LiveScience)