Zaproszenie na uroczystość z okazji 11 rocznicy śmierci Stefana Dymitera


W dniu 26 października 2013 roku przypada 11 rocznica śmierci śp. Stefana, którą chcemy uczcić uroczyście, po cygańsku – z muzyką. Chcemy również odsłonić nagrobek śp. Stefana i jego żony śp. Stefanii autorstwa Romana Tryhubczaka, który powstał w trakcie zajęć technicznych w ramach projektu “Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz przy udziale Rodziny i Przyjaciół.

…parafrazując Krzysztofa Jasińskiego, chce się zawołać „Kochajcie muzykę, kochajcie Stefana, kochajcie artystów”

Zapraszamy na Stary Cmentarz w Kowarach w dniu 26 października 2013 roku o godz. 12:00

Teatr Uliczny – Tabor „Cygańska Wyspa”, Rodzina i Przyjaciele