Nasze działania

Na tej stronie publikujemy informacje na temat działań promujących projekt “Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II”. Można tu się przyjrzeć bliżej działaniom skierowanym w stronę społeczności Romów w Kowarach jak również pokazanie ich kultury mieszkańcom miasta i regionu.

 

Działania przewidziane w ramach projektu:

 

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci romskich w szkołach podstawowych.
Specjalnie opracowany program zajęć ma za zadanie nabycie przez dzieci umiejętności czytania, pisania i liczenia, współdziałania w grupie oraz wypracowanie nawyków systematyczności w nauce.

undefined

 

 

 

Świetlica romska dla dzieci 3-12 lat.
Zajęcia są prowadzone w MOK przez animatora przy wsparciu asystenta romskiego w dwóch grupach wiekowych: 3-5 lat (zajęcia przygotowujące do późniejszej edukacji), 6-12 lat (uzupełnienie zajęć wyrównawczych ze szkół skierowane na zorganizowaną zabawę)

undefinedundefinedundefinedundefined

 

 

Zajęcia muzyczne.
Uczestnicy będą uczą się gry na gitarze, na akordeonie, instrumentach klawiszowych. Zajęcia odbywają się w salach Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach jak i w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach

 

Kompetencje zawodowe – kurs fryzjerski.
Uczestnicy  przygotowywali się do pracy w zawodzie fryzjer damski i męski. Po kursie otrzymali certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe. Otrzymali też niezbędne podstawowe wyposażenie do wykonywania usług fryzjerskich.

 

Kompetencje zawodowe – zajęcia techniczne – budowa taboru.
Romowie nabywają umiejętności praktycznych związanych z obróbką drewna i budową konstrukcji małej architektury. Dzięki budowie elementów taboru uczestnicy poznają swoje korzenie i kulturę. Gotowe elementy taboru  stanowią scenografię Teatru Ulicznego.

 

Teatr Uliczny – Tabor „Cygańska Wyspa”.
Jest to próba włączenia Romów na rynek pracy poprzez organizację i realizację występów grup romskich artystów. Teatr będzie przedstawiać replikę taboru cygańskiego oraz krótkie spektakle, występy muzyczne, wróżby.

 

- Festiwal Etno.
Dwudniowy festiwal obejmujący koncerty muzyki etnicznej, z przewagą zespół romskich w roku 2012 i 2013. Podczas festiwalu publiczność ma możliwość poznania muzyki , kuchni i kultury romskiej.